Tietoa meistä

Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki - PAISTE ry 


PAISTE ry perustettu Pieksämäellä toimivien järjestöjen yhteistyötä varten. Voimavarojen yhdistäminen sai alkunsa Vertaisesta Tukea -kumppanuushankkeen ideoinnista, rahoituksen hakemisesta ja hankkeen menestyksekkäästä toteuttamisesta vuosina 2009-2011. Hanketta hallinnoi Pieksämäen Omaishoitajat ry. Yhteistyö haluttiin virallistaa ja niin yhdistys rekisteröitiin vuonna 2011. Perustajajäseninä olivat tuolloin Pieksämäen Invalidit ry, Pieksämäen Muistiyhdistys ry ja Pieksämäen Omaishoitajat ry. 

Vuosien kuluessa mukaan on tullut useita pieksämäkeläisiä yhdistyksiä, ja vuonna 2019 mukana on jo kahdeksan jäsenyhdistystä ja yksi kannattajajäsenyhdistys.

Vaikuttamistoimintaa PAISTE ry harjoittaa edustamalla jäsenyhdistyksiään paikallisissa ja maakunnallisissa hankkeissa ja yhteistyöverkostoissa, antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa yhteisiin asioihin. Yhdistys myös järjestää itse virkistystoimintaa - retkiä, myyjäisiä, tapahtumia - ja tekee yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

PAISTE ry:n hallituksessa on edustaja lähes kaikista jäsenyhdistyksistä. Tavoitteena on yhdistää voimavaroja, parantaa tiedonkulkua yhdistysten välillä ja vähentää toimintojen päällekkäisyyttä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa (tai tarpeen mukaan) jakamaan tietoa ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 

Yhdessä olemme vahvempia.


Paikallinen yhteistyö ja vaikuttaminen

PAISTE ry:llä on edustus

 • Pieksämäen kaupungin vanhusneuvostossa
 • Pieksämäen kaupungin vammaisneuvostossa
 • Ns. kattojärjestöjen yhteistyöryhmässä, jota vetää kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen

Maakunnallinen ja alueellinen yhteistyö ja vaikuttaminen

PAISTE ry:llä on edustus

 • Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnassa, jonka varsinainen jäsen on Jarna Räsänen ja varajäsen Heidi Kesänen
 • Järjestöt 2.0 Etelä-Savo  -hankkeessa,  jonka tavoitteet ovat liittyneet maakunnallisen yhteistyön edellytysten vahvistamiseen. Hankkeen tuotoksena valmistui yhdistysten luoma strategia maakunnan ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tueksi.  Tavoitteena on luoda järjestöille yhteinen digi-alusta viestinnän helpottamiseksi ja edistää kuntien ja järjestöjen kumppanuutta.
 • Maakunnallisessa SYTY-ryhmässä, jossa pyritään vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyötä maakunnallisesti. Ryhmään kuuluvat Estery ry (Mikkeli), Kolomoset ry (Savonlinna), Neuvokas Toimintakeskus (Pieksämäki) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry.
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:ssä.

Hallitus 2024

Puheenjohtaja: Päivi Väänänen

Varapuheenjohtaja: Anja Manninen

Taloudenhoitaja: Juhani Jäppinen

Sihteeri : Sirkka Juusonen 

Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja kannattajajäsenet yhdistyksittäin                                  
Varsinainen jäsenVarajäsenKannattaja-jäsenYhdistys
Heidi KesänenRisto Närhi
Pieksämäen Muistiyhdistys ry
Anja ManninenJanna Osipova-Karhunen
Pieksämäen Omaishoitajat ry
Juhani JäppinenEila Parkkonen
Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry
Maarit SänttiLea Weurlander
Pieksämäen Seudun Reumayhdistys ry
Sirpa TikkaMerja Ikonen
Etelä-Savon Allergia Iho ja Astma ryErkki HuupponenSaimaan Syöpäyhdistys ry
Irma Huuskonen
Mirja Nyyssönen
Pieksämäen Invalidit ry            
Pieksämäen Pelastakaa lapset ry (ei hallituksessa)
Via Dia Pieksämäki ry (ei hallituksessa)


Toiminnantarkastaja:  Juha Huhta

Varatoiminnantarkastaja: Anne Hämäläinen

PAISTE ry:n strategia vuoteen 2023

Kevätkokous, joka pidettiin koronakevään vuoksi syyskuussa 2020 hyväksyi yhdistykselle strategian, jonka mukaan 

 • PAISTE ry:n päämäärä on osallisuuden tukeminen toiminta-alueellaan
 • Missio: PAISTE:en rooli ja asema osallisuuden tukijana on selkeä
 • Arvoja ovat suvaitsevaisuus, tasa-arvo, avoimuus, toisen tukeminen ja osallisuus
 • Tahtotilanamme on, että
 • PAISTE ry tunnetaan oikein päättäjien ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa;
 • toiminta suuntautuu hyvinvointioa tukeville järjestöille toiminta-alueellamme;
 • tiedotus on  vuorovaikutteista, avointa ja läpinäkyvää;
 • yhteistyö ja toimintaedellytysten tasapuolinen turvaaminen paikallisella ja maakunnallisella tasolla toteutuu ja
 • oma toiminta kehittyy ja uudistuu.