Jäsenyhdistykset

Pieksämäen Invalidit ry on tuki- ja liikuntaelinvammaisten yhdistys ja toimii pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Pieksämäen seudulla. 

Pieksämäen Muistiyhdistys ry tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, tietoa ja toimintaa muistisairautta sairastaville ja heidän omaisilleen.

Pieksämäen Omaishoitajat ry toimii omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi tarjoten ohjausta ja järjestäen koulutusta ja viriketoimintaa.

Pieksämäen Pelastakaa Lapset ry on kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.

Pieksämäen Seudun Reumayhdistys ry on tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja reumaa sairastavien asialla ja tarjoaa vertaistukea, tietoa ja toimintaa.

Pieksämäen ViaDia ry kuuluu Suomen Vapaakirkon diakoniatyöstä vastaavaan ViaDia-kattojärjestöön. Yhdistys tarjoaa mm. ruoka-apua ja kuntouttavaa työtoimintaa. 

Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry:n Pieksämäen toimintaryhmä palvelee henkilöitä, joiden elämää allergia, astma tai atopia hankaloittaa. Yhdistykseltä saa tietoa, tukea ja siten helpotusta arkielämään.

Kannattajajäsen:

Saimaan Syöpäyhdistys ry on tukena silloin, kun syöpä koskettaa.